Futuring معادل آینده‌ورزی است و به معنای اقدام، فن و یا دانشی است که به شناسایی و ارزیابی آینده‌های ممکن می‌انجامد. موسسه مطالعات راهبردی فردا در حوزه پژوهش و توسعه (تولید و به‌کارگیری دانش در جهت ابداع کاربردهای جدید) فعالیت می‌کند و مأموریت اصلی آن، طراحی، اجرا و پیاده‌سازی پروژه‌های مؤثر برای حضور محتوای فرهنگی در فضای وب است.

 

Farhangha.irراهنمای راه‌اندازی وب‌سایت سازمانی

Farhangha.irراهنمای راه‌اندازی وب‌سایت شخصی

 
futuring.ir
info@futuring.ir